Om in aanmerking te komen voor een huurwoning die via onze bemiddeling wordt aangeboden, verzoeken wij u om onderstaand formulier volledig ingevuld aan ons te retourneren.

Op basis van deze gegevens kunnen wij beoordelen of bijvoorbeeld uw inkomensgegevens en gezinssamenstelling voldoende passen bij de eisen die de eigenaar van de gewenste woning(en) aan de huurder stelt. Indien uw gegevens voldoende passend zijn, maken wij graag met u een afspraak om de woning te bezichtigen.

Indien u na een bezichtiging aangeeft de woning te willen huren, zullen wij u namens de eigenaar vragen om officiële stukken ter bevestiging van onderstaande gegevens. Deze officiële stukken kunnen onder andere zijn: kopie paspoort, loonstrook, werkgeversverklaring, balans of winst- /verliesrekening bij zelfstandigen, verhuurdersverklaring, hypotheekverklaring, uittreksel bevolkingsregister, BKR-toets.

Verhuur geschiedt altijd op basis van gunning door verhuurder. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

  Aanvrager
  Partner / Medeaanvrager

  Achternaam

  Voornaam

  Huidig adres


  Straat

  Huisnummer

  Toevoeging

  Postcode

  Woonplaats  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Geboortedatum

  Bruto maandsalaris

  Werkgever

  Financiële verplichtingen per maand (bv. studieschuld/lening)
  Heeft u een garantsteller:
  Wat is de samenstelling van uw gezin / huishouden:

  Wat is uw huidige woonsituatie:

  Heeft u huisdieren:


  Opmerkingen/toelichting:

  Adres(sen) beoogde huurwoning

  NB. U wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van nieuw huuraanbod. U kunt ons actuele huuraanbod bekijken op www.funda.nl en www.wittemakelaars.nl.

  Menu